Новини

3 май 2021


Нов уникат в Дюкяна!


В «Дюкана» вече има трети уникат! Побързайте да докарате повече патриотизъм до 9 май!

Rаzоr Crеst — сега до М5!

Вземи ключовете от Rаzоr Crеst и получи уникален космически кораб. Той ще остане с вас завинаги! Модифицирай го максимално и получи две чудесни нови умения!

 • Докато действа пътуването, всички супер удари ще бъдат само атакуващи;
 • При пускане от Космодрума - докарва ново NPC — Щурмовак! A на М5 - Подсилен Щурмовак!

Таблица на модификаците

Модификация Бонус от пътуване Умения от пътуване Пускане от Космодрум
М1 +5% макс.живот
+2% пробиване на пружини
+5-10% към случаен
показател
М2 +10% макс.живот
+3% пробиване на пружини
+8-15% към случаен
показател
с шанс 30% всички супер удари са атакуващи
М3 +15% макс.живот
+5% пробиване на пружини
+10-24% към случаен
показател
с шанс 100% всички супер удари са атакуващи Докарва Щурмовак
М4 +15% макс.живот
+5% пробиване на пружини
+10-24% към случаен
показател
с шанс 100% всички супер удари са атакуващи
и взимат 2% повече яростNEW!
Докарва Щурмоваци
М5 +15% макс.живот
+5% пробиване на пружини
+10-24% към случаен
показател
с шанс 100% всички супер удари са атакуващи
и взимат 2% повече ярост!
Докарва Подсилени ЩурмовациNEW

Събери Rаzоr Crеst М5 и вземи в боя само атакуващи удари и докарвай Подсилени Щурмоваци от Космодрума!

Подсилен Боен Щурмовак

 • Щурмовакът има чудесни умения;
 • можете да го вземете в групов бой
  в отделен слот на бойния инвентар;
 • неуязвим е за
  втори и трети удари!
 • Подсиленият щурмовак има повечеNEW живот!
 • Подсиленият щурмовак с вероятност 100%NEW отразява
  гранатите, които го уцелват!
 • всеки Подсилен Щурмовак удря едновременно трима най-силни противника с 3-5%NEW от максималния живот!*

*това умение не работи против босове.

Изпрати Подсилени Щурмоваци срещу враговете си!