Войни на банди 2.0

Съдържание

Новите възможности на клановата системата

Построяване на имението на бандата

Имението на бандата - това е специална сграда, която символизира силата на вашия клан. Основата на сградата ще бъде поставена при всички банди, а нататък ще трябва да се справяте със собствени сили. Какво трябва да знаете за имението:

 • съставено е от 16 различни сгради, които се строят с ресурси от хазната;
 • всяка постройка изисква определено ниво на бандата, за да бъде построена;
 • всяка постройка дава постоянен бонус +0,5% на всички играчи от клана (максималният бонус се равнява на 8%);
 • след началото на строителството на имението, атаката и защитата стават много ценен параметър;
 • всяка постройка в имението отваря достъп до нови нива на атака/защита;
 • всяка следваща постройка се строи по-дълго и изисква повече ресурси.

Подобряване на атаката и защитата

Новите укрепления за атака и защита на бандата дават значително по-големи бонуси от предишните. Какво ще стане след преминаването към новата система?

 • укрепленията на атаката и защитата, които са били вече построени, ще изчезнат, а всички ресурси за тях ще бъдат върнати в хазната на бандата;
 • за да получавате по-големи бонуси и да построите нова атака и защита, бандата трябва да подобрява имението си;

Бонуси от атаката и защитата

Всяко ниво на атака и защита дава съществен бонус към показателите за всички членове на бандата. Колкото е по-високо нивото на играча, толкова е по-голям бонусът. Бонусите на всяко ниво се сумират. Колкото по-високо е нивото на атаката и защитата, толкова повече се увеличава бонусът.

Войни на банди: Поглед отвътре

Подготвителен етап

От обявяването на войната до нейното фактическо начало играчите имат 24 часа за подготовка.
Внимание! Първият етап на войната стартира не точно след 24 часа, а в началото на първия кръгъл час след изтичането на тези 24 часа. Например, ако сте обявили война на 3 февруари в 19:20, то първият етап ще започне на 4 февруари в 20:01. В логовете на героя пристига уведомление, което обявява началото на първия етап.
Също така, в профила на бандата ще е написано, че войната свършва на 6 февруари 19:20. Ако до тогава не са избити всички зъби от атакуващата банда, то войната ще завърши на 6 февруари 20:01 минута с победа за защитаващата банда.

Първи етап

Същината на първия етап е в това, че от противника трябва да се избият необходимото количество зъби. Който избие пръв нужната бройка, печели първия етап на войната.

Ако първият етап е спечелен от атакуващата банда, то войната преминава във втория етап. Ако първият етап е спечелен от защитаващата страна, то войната завършва с тяхна победа.

За да избиете зъб, трябва да нападнете противника и да го победите в дуел.

Всяка банда трябва да избие еднакво количество зъби: усреднена бройка на играчите от двете банди умножена по 3.

 • можете да избиете зъб веднъж на час, а с «часовник на времето» на всеки 10 минути;
 • всеки избит зъб зараства отново 1 час след избиването, което дава възможност да се избие необходимата бройка зъби за победата, дори без да се налага да нападате топ силните играчи;
 • не можете да се скриете от нападение: може да се атакуват дори тези, които се намират в битка или са записани за такава. Самият процес на боя няма да бъде повлиян, дуелът просто протича паралелно с боя. Животът на играча се взима от момента на началото на боя;
 • като използвате «Здраве+», можете напълно да се излекувате след всяко нападение от противника;
 • повява се възможност за избиване на зъб, след като се троши с няколко атаки.

Ако има разлика в броя на играчите в бандите, то бандата с повече играчи ще трябва да избие повече зъби от всеки противник (повече от 3 зъба на противник).

Трошене на зъби

Ако се постараете повече, можете с общи усилия да счупите зъба на тези противници, на които не сте в състояние да ги избиете.

 • всеки зъб има здравина;
 • като нападате по-силен играч, когото не можете да победите, можете да строшите зъба му и здравината на този зъб ще намалее с 5%+процент от живота, който сте отнели със своето нападение;
 • един и същи играч може да строши зъб на врага само веднъж. Следващите нападения няма да го трошат;
 • зъбът се избива, когато трошенето достигне 100%, при което не е задължително да печелите дуела;
 • при несполучливите нападения в зъбните дуели не се дава опит нито на победителя, нито на загубилия.

Прочие изменения

 • максималната продължителност на войната - 3 дни;
 • възможността за капитулация отсъства;
 • ако бандата е атакувала и загубила войната, то следваща война тя може да започне едва след 5 дни;

Награда за победа

За победа във войната, атакуващата банда получава в хазната си златни зъби, максимум 30. Колкото са повече играчите в бандата и колкото повече са избитите зъби от двете страни на конфликта, толкова е по-голяма наградата! Ако победи защитаващата се банда, то допълнителни зъби няма да получи никой. Наградата - 10% от хазната на съперника остава без промяна.

Мотивация за спечелване на всяка война

С въвеждането на новата система е важно да съумеете да удържите високо ниво на клановата атака и защита, защото те дават постоянни показатели на всички играчи от бандата. Но дори при загубена война има смисъл да се избият максимален брой зъби! Колкото повече зъби бъдат избити от врага, толкова по-голям процент от разрушеното укрепление, ще ви бъде върнато в хазната (максимум 70%)!

Съюзи на банди

Съюзите остават същите:

 • можете да сключите съюз с две банди от своята фракция;
 • съюзниците засега не мога да участват в съюзническите войни;
 • запазва се възможността за нападение със златни зъби: при такова нападение войната протича без съюзници.

Награди и предмети за войните

Нови войни - нови ценности. В новите войни ще ви помогнат старите предмети с ново действие или съвсем нови, които трябва да вдигнат адреналина до нови висоти! Това са:


Шлем «Rock Eagle»
при намеса в бой, ви предпазва от получаване на щета в хода на намесата и ви лекува до 100% живот, ако в момента на намесата здравето е било по-малко.

Часовник на времето
може да се използва през 10 минути и автоматически лекува врага до 35% от максималния живот в момента на атаката, ако е по-малко.

Крем «Здраве+»
сега възстановява живота автоматично след всеки бой по време на войната!

Нова Зъбна кутия
може да се купи за зъби и е пълна с вкусотии.

Старите правила

Част от правилата за провеждане на война остават без промяна: