Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Blood&Glory[BG] [15]
Девиз: А навън времето е толкова хубаво..
Класация: №14
Хазна: 51,186,212 332,080 72 360,215 1,302 2,974
Лидер: Bombon[15]
Членове: 10 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 2:40 — 12:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

Тук се влиза само ако ви познавам ЛИЧНО.
Всякакви други молби ще бъдат отхвърляни.