Кибици [1]
Кибици
Название: Грозното патенце [1]
Класация: №159
Хазна: 0 0 0 0 0 0
Лидер: habanos[11]
Членове: 1 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.