Семейство [7]
Семейство
Название: Fire Fist [7]
Девиз: Fire burns.
Класация: №30
Хазна: 1,186,820 131,420 36 282,747 376 740
Лидер: ultimu[13]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 9:40
Дипломация: