Командоси [10]
Командоси
Название: SATAN [10]
Класация: №43
Хазна: 1,099 154,726 16 97,858 34 38
Лидер: sataninski666[13]
Членове: 28 (макс: 30) списък
Атака: 2 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 12:40 — 22:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.