Контора [8]
Контора
Название: PINGWINY [8]
Девиз: MOŻE PÓŹNIEJ...........
Класация: №13
Хазна: 31,849,282 3,460,063 113 1,576,317 1,547 880
Лидер: maarek[15]
Членове: 12 (макс: 30) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 6 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация:

Легенда

We invite players from level 13+.