Фирма [13]
Фирма
Название: СОФИЯ УАРС [13]
Класация: №27
Хазна: 88,574 40 5 171 209 2,338
Лидер: МИРОСЛАДУРА[11]
Членове: 17 (макс: 30) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 10:40 — 14:40
Дипломация: