Фирма [13]
Фирма
Название: Слабаците [13]
Девиз: ние сме слабаци
Класация: №17
Хазна: 11,036 133 1 698 1,578 3,016
Лидер: Мирослава[10]
Членове: 24 (макс: 30) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 23:40 — 5:40
Дипломация: