Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [15]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №18
Хазна: 15,507,637 2,505,486 1 1,164,710 5,190 2,212
Лидер: mirkoni[14]
Членове: 28 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 22:40 — 7:40
Дипломация: