Семейство [7]
Семейство
Название: Г С Р [7]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №57
Хазна: 60,212 5,384 1 4,361 132 365
Лидер: pompom[12]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 3 (бандата може да обявява война)
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: